Najboljši sosed na spletu

Mercator desktop video 2

Več kot desetletje skupnega sodelovanja in razumevanje sodobnega potrošnika smo prelili v nov koncept spletnega mesta Mercator, ki na vseh ravneh s svojo vsebino, ponudbo, akcijami in tehničnimi rešitvami kupcem odgovarja na njihove različne interese in potrebe. Ponudba je premišljeno predstavljena z zornega kota potreb različnih življenjskih stilov, ki potrošniku zagotavlja hitro iskanje in povezovanje vsebin. Mercatorju nova platforma omogoča pregledno podajanje obširnih vsebin za različne ciljne skupine, kupcu pa daje tako razlog, da se vedno znova vrača po zanj relevantno vsebino.

Naročnik

Mercator

Storitve

Spletno mesto

Kategorije

Trgovci

Spletna stran

mercator.si

Mercator Photo 2

Zagrizli smo v izziv

Soočili smo se s tremi glavnimi izzivi. Prvi je bil, kako ekstremno veliko vsebin, kampanj, inovativnih rešitev ter različnih področij delovanja Mercatorja pregledno predstaviti. Drugi izziv je bil najti koncept, ki bo vsebino prepletal glede na interese in življenjski stil bralca, ne zgolj čez segmente ponudbe. Tretji izziv pa je bila nujnost omogočiti čim bolj personaliziran pristop za prihodnjo 1:1 komunikacijo z lastniki profilov.

Mercator Phones 2

Spletno mesto, ki odgovarja na vse potrebe

Spletno mesto mercator.si na vseh ravneh s svojo vsebino, ponudbo, akcijami in tehničnimi rešitvami kupcem odgovarja na njihove različne interese in potrebe. Dinamičen sistem podajanja vsebin v povezavi s sistemom tagov in navigacije omogoči obiskovalcu najkrajšo pot do cilja, pa vendar tudi možnost odkrivanja novega. Vsebine se med seboj logično povezujejo v smislu prehodov s ponudbe na članek ali iz članka na akcijsko ponudbo. Uporabnikom pa na ključnih točkah ponujajo prave pozive k akciji (CTA). Spletno mesto ima pripravljen tudi prvi korak personalizacije, ki prijavljenega uporabnika nagovarja z vsebino glede na to, katero Pika kartico ima oz. če jo ima.

Mercator finder 2
Mercator Tablet Mockup
Mercator Tablets
Mercator pika 2 v2
Mercator Detail Profile

Na poti so sveži projekti. 
Prijavi se na novice.