Inovativne rešitve iTherm

HTS Group je partner, ki z inovativnimi integriranimi tehnološkimi rešitvami učinkovito zmanjšuje stroške in znatno povečuje produktivnost strojne proizvodnje. Z digitalno kampanjo smo želeli razširiti zavedanje o prednostih, ki jih prinaša tehnologija iTherm, pridobiti nove naročnike, nadgraditi obstoječe ter ne nazadnje uporabnikom predstaviti optimizirane rešitve, ki bodo doprinesle k produktivnosti in optimizaciji procesov znotraj njihovih podjetij. Za doseganje ciljne publike smo kot komunikacijski kanal izbrali LinkedIn, saj na enem mestu združuje vse identificirane poklice, ki predstavljajo potencialne stranke partnerja HTS Group. 

Naročnik

RSC Holding

Storitve

Medijski zakup

Komunikacijske rešitve

Kategorije

B2B

2

Tri faze do začrtanih ciljev: Obvesti, izobrazi, prepričaj

Komunikacija je bila zasnovana v treh fazah, vsaka izmed njih uporabnikom prinaša svež nabor informativnih in izobraževalnih vsebin. Namen takšnega vzpostavljanja odnosa s ciljno publiko je uporabniku dostavljati vedno nove in bolj podrobne informacije o produktih. Cilj prve faze sta bila “začetek dialoga” in predstavitev HTS Group kot strokovnjaka na področju integriranih tehnoloških rešitev. V drugi fazi smo uporabnika opremili z relevantnimi dejstvi, ki izpostavljajo omenjene konkurenčne prednosti. V tretji fazi uporabnika preko praktičnega simulatorja, ki primerja delovanje industrijske komponente brez rešitev iTherm in z njimi, pripeljemo do sklepa, ki s pomočjo realnih podatkov spontano sproži končno odločitev.

4

Video-vsebine kot rdeča nit komunikacije

Ker so dinamične in informativne video-vsebine ena najuspešnejših metod za doseganje začrtanih ciljev, je celotna kampanja zasnovana z animiranimi, vizualno privlačnimi in izobraževalnimi video-vsebinami. V drugi fazi partner vzpostavlja pristen dialog s strokovnjaki. Nastali so poučni in zanimivi webinarji, ki smo jih poimenovali Cool(ed) talks. Naslov ima dvojni pomen, ki je skladen z naravo naročnika – tako na ravni produkta kot sproščenega tona komunikacije, ki ga želi vzpostavljati s svojimi strankami.  Kombinacija informativnih animacij, statističnih dejstev, poučnih simulacij in sproščenih dialogov med partnerjem in strokovnjaki se je izkazala kot zelo učinkovita in pravilna izbira formata za sporočanje želenih informacij.

7
5
6

Na poti so sveži projekti. 
Prijavi se na novice.