Digitalna Ljubljana za višjo kakovost življenja meščanov

Ljubljana je prijetna in zelena prestolnica z visoko kakovostjo življenja. Kot sodobno in k napredku usmerjeno mesto, je v letu 2023 dobilo svojo prvo Strategijo digitalnega razvoja. Širši javnosti smo jo pomagali predstaviti na pregleden in strukturiran način. Zasnovali smo spletno mesto, kjer lahko vsakdo dostopa do vsebine strategije ter posameznih projektov in sledi njihovemu izvajanju.

Naročnik

Mestna občina Ljubljana

Storitve

Oblikovanje

Spletno mesto

Kategorije

Javni sektor

Spletna stran

digitalna.ljubljana.si

Strateško in digitalno

Strategija digitalnega razvoja mesta Ljubljana, ki jo je izdelala Mestna občina Ljubljana, vključuje 5 glavnih strateških ciljev. Vsak od njih se deli še na specifične cilje, ki pokrivajo različne tematike. Kompleksno strategijo smo občanom in drugim predstavili na spletni platformi, kjer so jasno opredeljeni cilji in ukrepi, s katerimi bodo cilje dosegli. Vsak ukrep, oziroma projekt ima svoj semafor, ki kaže trenutno fazo projekta.

Na poti so sveži projekti. 
Prijavi se na novice.